Chính thức ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông mới

Minh Đức
Bởi Minh Đức Tháng Mười Hai 29, 2018 11:41

Sau nhiều lần lấy ý kiến xã hội, các chuyên gia và cân nhắc chỉnh sửa và lùi thời hạn công bố theo dự định, chiều nay, 27/12, chương trình phổ thông mới chính thức được Bộ GD&ĐT ban hành. Nội dung chi tiết của chương trình tổng thể, chương trình môn học và hoạt động giáo dục cũng được công bố rộng rãi.

2 giai đoạn cơ bản

Theo Bộ GD&ĐT, chương trình tổng thể và các chương trình môn học đã được Bộ GD&ĐT xây dựng, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để xin ý kiến rộng rãi từ các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thành viên Hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực, nguyên lãnh đạo Bộ GD&ĐT.

Buổi họp báo công bố chương trình GDPT mới vào chiều 27/12. Ảnh: D.H

Theo dó, chương trình giáo dục phổ thông mới được chia thành 2giai đoạn: Giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 9) và giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12).

Với cấp tiểu học, chương trình bao gồm 11 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc:

 1. Tiếng Việt
 2. Toán
 3. Đạo đức
 4. Ngoại ngữ 1 (lớp 3, 4, 5)
 5. Tự nhiên và xã hội (lớp 1, 2, 3)
 6. Lịch sử và Địa lý (lớp 4, 5)
 7. Khoa học (lớp 4, 5)
 8. Tin học và công nghệ (lớp 3, 4, 5)
 9. Giáo dục thể chất
 10. Nghệ thuật
 11. Hoạt động trải nghiệm

Thời lượng giáo dục 2 buổi/ngày, mỗi ngày bố trí không quá 7 tiết học, mỗi tiêt học 35 phút.

Ở cấp THCS, có 12 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc cùng 2 môn tự chọn (gồm tiếng dân tộc thiểu số và ngoại ngữ 2).

 1. Ngữ văn
 2. Toán
 3. Ngoại ngữ 1
 4. Giáo dục công dân
 5. Lịch sử và địa lý
 6. Khoa học tự nhiên
 7. Công nghệ
 8. Tin học
 9. Giáo dục thể chất
 10. Nghệ thuật
 11. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
 12. Giáo dục của địa phương

Thời lượng giáo dục 1 buổi/ngày, mỗi buổi bố trí không quá 5 tiết học, mỗi tiết học 45 phút.

Cuối cùng, ở cấp THPT, có 2 hình thức là các môn bắt buộc và các môn tự chọn, cụ thể:

Có 7 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc bao gồm:

 1. Ngữ văn
 2. Toán
 3. Ngoại ngữ 1
 4. Giáo dục thể chất
 5. Giáo dục quốc phòng và an ninh
 6. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
 7. Giáo dục của địa phương

Có 2 môn học tự chọn gồm Tiếng dân tộc thiểu số, ngoại ngữ 2

Có 5 môn học tự chọn từ 3 nhóm môn học (mỗi nhóm chọn ít nhất 1 môn học) gồm: nhóm KHXH (lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật), KHTN (vật lý, hóa học, sinh học) và nhóm môn công nghệ – nghệ thuật (công nghệ, tin học, nghệ thuật). Thời lượng giáo dục 1 buổi/ngày, mỗi buổi không bố trí quá 5 tiết học, mỗi tiết học 45 phút.

Áp dụng đối với lớp 1 vào năm học 2020 – 2021

Bộ GD&ĐT cho biết, lộ trình áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới như sau:

Năm học 2020 – 2021 đối với lớp 1

Năm học 2021 – 2022 đối với lớp 2 và lớp 6

Năm học 2022 – 2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10

Năm học 2023 – 2024 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11

Năm học 2024 – 2025 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

Theo Bộ GD&ĐT, chương trình giáo dục phổ thông mới đáp ứng được nhiệm vụ của Nghị quyết 29, trong đó thể hiện việc xây dựng và chuẩn hóa nội dung giáo dục phổ thông theo hướng hiện đại, tinh gọn, đảm bảo chất lượng, tích hợp cao ở các lớp học dưới và phân hóa dần ở các lớp học trên, giảm số môn học bắt buộc, tăng môn học chủ đề và hoạt động giáo dục tự chọn”.

Liên quan đến chương trình SGK, Bộ GD&ĐT cho biết trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục chủ trì tổ chức biên soạn một bộ SGK theo quy định, đồng thời tổ chức thẩm định, phê duyệt, cho phép sử dụng SGK (bao gồm bộ sách do Bộ GD&ĐT biên soạn và SGK của các tổ chức, cá nhân) để kịp thời triển khai chương trình mới với lớp 1 vào năm học 2020 – 2021.

Để chương trình mới được tiếp cận sát với các cơ sở giáo dục, Bộ GD&ĐT sẽ ban hành các văn bản phục vụ triển khai chương trình mới như: hướng dẫn triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, hướng dẫn lựa chọn SGK, sửa đổi bổ sung hoặc thay thế điều lệ trường phổ thông, quy định về đánh giá học sinh…

Theo Phụ Nữ Việt Nam

Minh Đức
Bởi Minh Đức Tháng Mười Hai 29, 2018 11:41

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục