Khởi động Bình chọn bài viết yêu thích cuộc thi ‘Như một lời tri ân’

admin
Bởi admin Tháng Mười Hai 5, 2018 01:54

Vòng bình chọn online sẽ diễn ra từ ngày 5/12 đến ngày 15/12/2018. Tổng điểm bài viết của thí sinh bao gồm: 30% số điểm bình chọn + 70% số điểm từ Ban Giám Khảo.

Sau thời gian phát động, cuộc thi viết “Như một lời tri ân” đã nhận gần 200 bài dự thi của thí sinh gửi về từ khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc. Đặc biệt, chúng tôi còn nhận được những tình cảm chân thành thông qua bài viết gửi về dự thi của thí sinh đang sinh sống tại nước ngoài.

Đa dạng thể loại và phong phú nội dung, mỗi trang viết của các tác giả đã mang đến những cảm xúc thú vị cho Ban Tổ Chức và chúng tôi, những người tổ chức cuộc thi viết chân thành cảm ơn các bạn vì những điều tuyệt vời đó.

Chúng tôi xin được chúc mừng các tác giả đã có bài viết được chọn đăng, vào chung kết và có cơ hội đạt giải thưởng cao nhất của cuộc thi sau:

 1.  Chùm thơ dự thi viết về Thầy của tác giả Vũ Lam Hiền (Link: https://www.hotnew.vn/nhu-mot-loi-tri-an-chum-tho-du-thi-viet-ve-thay-cua-tac-gia-vu-lam-hien/)
 2. Tôi đã được thầy tiếp thêm một ngọn lửa, gieo thêm một hạt giống xanh rì trong tâm hồn – Tác giả Tịnh Nhiên (Link: https://www.hotnew.vn/toi-da-duoc-thay-tiep-them-mot-ngon-lua-gieo-them-mot-hat-giong-xanh-ri-trong-tam-hon/)
 3. Phạm Khánh Huyền: ‘Cảm ơn thầy vì đã xuất hiện trong cuộc đời của con!’ (Link: https://www.hotnew.vn/pham-khanh-huyen-cam-on-thay-vi-da-xuat-hien-trong-cuoc-doi-cua-con/)
 4. Mai Thị Kim Dung: ‘Có những điều đang tới mà chúng ta không hề hay biết…’ (Link: https://www.hotnew.vn/mai-thi-kim-dung-co-nhung-dieu-dang-toi-ma-chung-ta-khong-he-hay-biet/)
 5. Nguyễn Thị Minh Thảo: ‘Cảm ơn cô vì đã không bỏ mặc em!’ (Link: https://www.hotnew.vn/nguyen-thi-minh-thao-cam-on-co-vi-da-khong-bo-mac-em/)
 6. Diệp Linh: ‘Tôi đã gấp 1000 con hạc giấy tặng cô làm quà chia ly’ (Link: https://www.hotnew.vn/diep-linh-toi-da-gap-1000-con-hac-giay-tang-co-lam-qua-chia-ly/)
 7. Lê Thị Thu Thanh: ‘Những lời động viên của cô đã giúp ước mơ của em trở thành hiện thực’ (Link: https://www.hotnew.vn/le-thi-thu-thanh-nhung-loi-dong-vien-cua-co-da-giup-uoc-mo-cua-em-tro-thanh-hien-thuc/)
 8. Nguyễn Vũ Thiên Anh: ‘… có người thầy năm ấy đợi cậu đi chẳng về’ (Link: https://www.hotnew.vn/nguyen-vu-thien-anh/)
 9. Tuyết Nhung: ‘Tôi hạnh phúc vì thấy nụ cười và niềm vui của cô’ (Link: https://www.hotnew.vn/tuyet-nhung-toi-hanh-phuc-vi-thay-nu-cuoi-va-niem-vui-cua-co/)
 10. Nguyễn Thị Diểm My: ‘Được gặp Thầy là điều khiến tôi cảm thấy bản thân mình thật may mắn!’ (Link: https://www.hotnew.vn/nguyen-thi-diem-my-duoc-gap-thay-la-dieu-khien-toi-cam-thay-ban-than-minh-that-may-man/)
 11. Phương Thụ: ‘Tôi chẳng bao giờ có cơ hội được gặp cô lần nữa’ (Link: https://www.hotnew.vn/phuong-thu-toi-chang-bao-gio-co-co-hoi-duoc-gap-co-lan-nua/)
 12. Hồng Như: ‘Chúng tôi vẫn chưa kịp xin lỗi cô vì những ngây ngô ban đầu’ (Link: https://www.hotnew.vn/hong-nhu-chung-toi-van-chua-kip-xin-loi-co-vi-nhung-ngay-ngo-ban-dau/)
 13. Phương Thảo: ‘Thầy đã ảnh hưởng đến tôi như thế đấy’ (Link: https://www.hotnew.vn/phuong-thao-thay-da-anh-huong-den-toi-nhu-the-day/)
 14. Huyền Trang: ‘Tôi đã nộp nhầm quyển nhật ký ghét cô của mình cho cô giáo’ (Link: https://www.hotnew.vn/huyen-trang-toi-da-nop-nham-quyen-nhat-ky-ghet-co-cua-minh-cho-co-giao/)
 15. Đàm Công Bắc: ‘Cô đã dạy cho con nhiều hơn một bài văn…’ (Link: https://www.hotnew.vn/dam-cong-bac-co-da-day-cho-con-nhieu-hon-mot-bai-van/)
 16. Dương Quốc Khánh: ‘Qua đò rồi khách cũng quên – Không thầy ai có làm nên một đời’ (Link: https://www.hotnew.vn/duong-quoc-khanh-qua-do-roi-khach-cung-quen-khong-thay-ai-co-lam-nen-mot-doi/)
 17. Nguyễn Diệu Thương: ‘Tôi đã vô tình quên đi mất rằng hôm nay là một ngày đặc biệt: Ngày Giỗ Thầy…’”. (Link: https://www.hotnew.vn/nguyen-dieu-thuong-toi-da-vo-tinh-quen-di-mat-rang-hom-nay-la-mot-ngay-dac-biet-ngay-gio-thay/)
 18. Lê Minh Thư: ‘Nếu biết có ngày hôm nay thì em đã không giấu kín lòng mình’ (Link: https://www.hotnew.vn/le-minh-thu-neu-biet-co-ngay-hom-nay-thi-em-da-khong-giau-kin-long-minh/)
 19. Trần Thị Minh: ‘Con lại về đây trên nền trường cũ, ôm gốc bàng sần nốt sẹo thời gian’ (Link: https://www.hotnew.vn/tran-thi-minh-con-lai-ve-day-tren-nen-truong-cu-om-goc-bang-san-not-seo-thoi-gian/)
 20. Nguyễn Văn Công: ‘Chỉ mong nếu sau này có cơ hội gặp lại cô, được ôm cô vào lòng…’ (Link: https://www.hotnew.vn/nguyen-van-cong-chi-mong-neu-sau-nay-co-co-hoi-gap-lai-co-duoc-om-co-vao-long/)
 21. Diệp Linh: ‘Ánh trăng con gửi lời tri ân’ (Link: https://www.hotnew.vn/diep-linh-anh-trang-con-gui-loi-tri-an/)
 22. Nguyễn Thị Yến Ngọc: ‘Cảm ơn thầy vì đã truyền cảm hứng’ (Link: https://www.hotnew.vn/nguyen-thi-yen-ngoc-cam-on-thay-vi-da-truyen-cam-hung/)
 23. Mai Thị Thanh: ‘Em xin ước được bước tiếp trên con đường mà cô đang đi’ (Link: https://www.hotnew.vn/mai-thi-thanh-em-xin-uoc-duoc-buoc-tiep-tren-con-duong-ma-co-dang-di/)
 24. Kai Hoàng: ‘Nơi mắt lá sớm nay vừa chớm rụng – Tôi bồi hồi trong nỗi nhớ vừa sang…’ (Link: https://www.hotnew.vn/kai-hoang-noi-mat-la-som-nay-vua-chom-rung-toi-boi-hoi-trong-noi-nho-vua-sang/)
 25. Nguyễn Hoài Ân: ‘Nghĩa cô như mẹ muôn đời – Bao la biển lớn vẫn không đong đầy’ (Link: https://www.hotnew.vn/nguyen-hoai-an-nghia-co-nhu-me-muon-doi-bao-la-bien-lon-van-khong-dong-day/)
 26. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh: ‘Cuộc sống phụ thuộc vào lựa chọn của bạn’ (Link: https://www.hotnew.vn/nguyen-thi-thuy-quynh-cuoc-song-phu-thuoc-vao-lua-chon-cua-ban/)
 27. Cao Ngọc Toản: ‘Khoảnh khắc thầy chỉ lỗi…’ (Link: https://www.hotnew.vn/cao-ngoc-toan-khoanh-khac-thay-chi-loi/)
 28. Nông Thị Ngọc Hiên: Gửi cô giáo dạy Văn của tôi! (Link: https://www.hotnew.vn/nong-thi-ngoc-hien-gui-co-giao-day-van-cua-toi/)
 29. Hạ Trúc: Gánh chữ lên trời (Link: https://www.hotnew.vn/ha-truc-ganh-chu-len-troi/)
 30. Nguyễn Linh: ‘Cảm ơn cô – một nhà giáo có trái tim tuyệt vời!’ (Link: https://www.hotnew.vn/nguyen-linh-cam-on-co-mot-nha-giao-co-trai-tim-tuyet-voi/)
 31. Phạm Đình Phong: ‘Hình ảnh thầy khiến lòng con lưu luyến’ (Link: https://www.hotnew.vn/pham-dinh-phong-hinh-anh-thay-khien-long-con-luu-luyen/)
 32. Phạm Thị Bảo Ngọc và Bài thơ gửi đến từ Mátx-cơ-va (Link: https://www.hotnew.vn/pham-thi-bao-ngoc-va-bai-tho-gui-den-tu-matx-co-va/)
 33. Ngân Huỳnh: ‘Hi vọng cô sẽ tiếp tục truyền lửa cho những thế hệ sau’ (Link: https://www.hotnew.vn/ngan-huynh-hi-vong-co-se-tiep-tuc-truyen-lua-cho-nhung-the-he-sau/)
 34. Phạm Văn Hoanh: ‘Tôi òa khóc như chưa bao giờ được khóc’ (Link: https://www.hotnew.vn/pham-van-hoanh-toi-oa-khoc-nhu-chua-bao-gio-duoc-khoc/)
 35. Nguyễn Huyền Trang với ‘Lá thư gửi thầy’ (Link: https://www.hotnew.vn/nguyen-huyen-trang-voi-la-thu-gui-thay/)
 36. Huỳnh Đặng Hải Âu với tập truyện tranh ‘Trứng vịt luộc’ dự thi gây xúc động (Link: https://www.hotnew.vn/huynh-dang-hai-au-voi-tap-truyen-tranh-trung-vit-luoc-du-thi-gay-xuc-dong/)
 37. Chu Nhật Tiên: Cảm ơn cô (Link: https://www.hotnew.vn/chu-nhat-tien-cam-on-co/)
 38. Đặng Thị Thanh Bình: ‘Không biết ở nơi xa ấy, cô có còn nhớ tới em không?’ (Link: https://www.hotnew.vn/dang-thi-thanh-binh-khong-biet-o-noi-xa-ay-co-co-con-nho-toi-em-khong/)
 39. Phú Quí: ‘Có một người cô từng thương em như thế…’ (Link: https://www.hotnew.vn/phu-qui-co-mot-nguoi-co-tung-thuong-em-nhu-the/)
 40. Nguyễn Lan Hương: ‘Con trở về tìm lại những ước mơ’ (Link: https://www.hotnew.vn/nguyen-lan-huong-con-tro-ve-tim-lai-nhung-uoc-mo/)
 41. Vương Hoàng Bá Lộc: ‘PGS.TS. Phạm Thành Hưng – Con nhớ Thầy qua tiếng hát nơi đảo xa’ (Link: https://www.hotnew.vn/vuong-hoang-ba-loc-pgs-ts-pham-thanh-hung-con-nho-thay-qua-tieng-hat-noi-dao-xa/)
 42. Hồ Thị Hoài Thương: ‘Xin lỗi thầy cho những lần chúng em nóng nảy, nói những lời không hay’ (Link: https://www.hotnew.vn/ho-thi-hoai-thuong-xin-loi-thay-cho-nhung-lan-chung-em-nong-nay-noi-nhung-loi-khong-hay/)
 43. Triệu Tiên Tiên: ‘Phía sau từng lớp măng non, vẫn cần đò dạy vì còn thơ ngây’ (Link: https://www.hotnew.vn/trieu-tien-tien-phia-sau-tung-lop-mang-non-van-can-do-day-vi-con-tho-ngay/)
 44. Sơn Trần và 2 bài viết về người thầy gây cảm động (Link: https://www.hotnew.vn/son-tran-va-2-bai-viet-ve-nguoi-thay-gay-cam-dong/)
 45. Tòng Văn Nam: ‘Bạn đã bao giờ nghiện một người thầy?’ (Link: https://www.hotnew.vn/tong-van-nam-ban-da-bao-gio-nghien-mot-nguoi-thay/)
 46. Quỳnh Như: ‘Con rất cần cô trong đời’ (Link: https://www.hotnew.vn/quynh-nhu-con-rat-can-co-trong-doi/)
 47. Lương Mỹ Hạnh và chùm thơ về người Thầy (Link: https://www.hotnew.vn/luong-my-hanh-va-chum-tho-ve-nguoi-thay/)
 48. Lê Khánh Ly: Cô ơi! (Link: https://www.hotnew.vn/le-khanh-ly-co-oi/)
 49. Lê Thị Thanh Huyền: Thầy giáo một ngày! (Link: https://www.hotnew.vn/le-thi-thanh-huyen-thay-giao-mot-ngay/)
 50. Phùng Thị Bạch Như: Thời gian khó dấu yêu (Link: https://www.hotnew.vn/phung-thi-bach-nhu-thoi-gian-kho-dau-yeu/)
 51. Ngọc Trung: Lời thầy em nhớ mãi (Link: https://www.hotnew.vn/ngoc-trung-loi-thay-em-nho-mai/)
 52. Phan Thị Minh Ngọc: Tiếng ve kêu năm ấy (Link: https://www.hotnew.vn/phan-thi-minh-ngoc-tieng-ve-keu-nam-ay/)
 53. Nguyễn Ngọc Mai Vân: Người thầy trong trái tim tôi (Link: https://www.hotnew.vn/nguyen-ngoc-mai-van-nguoi-thay-trong-trai-tim-toi/)
 54. Nguyễn Thị Mỹ Thuận: ‘Cảm ơn cô vì đã không coi em là đứa ngốc…’ (Link: https://www.hotnew.vn/nguyen-thi-my-thuan-cam-on-co-vi-da-khong-coi-em-la-dua-ngoc/)
 55. Tâm Ngọc: Khúc yêu thương… (Link: https://www.hotnew.vn/tam-ngoc-khuc-yeu-thuong/)
 56. Lê Minh Thư: Tìm Về (Link: https://www.hotnew.vn/le-minh-thu-tim-ve/)
 57. Hoàng Băng: Tình thầy bao la – Người thầy theo năm tháng (Link: https://www.hotnew.vn/hoang-bang-tinh-thay-bao-la-nguoi-thay-theo-nam-thang/)
 58. Đoàn Ngọc Anh: Thanh Xuân Của Mẹ (Link: https://www.hotnew.vn/doan-ngoc-anh-thanh-xuan-cua-me/)
 59. Trương Thị Yên Lynh: Như một lời tri ân (Link: https://www.hotnew.vn/truong-thi-yen-lynh-nhu-mot-loi-tri-an/)
 60. Nguyễn Thị Thu Hồng: Kí ức và những kỉ niệm ùa về (Link: https://www.hotnew.vn/nguyen-thi-thu-hong-ki-uc-va-nhung-ki-niem-ua-ve/)
 61. Thái Bảo Quân: Người đã dạy tôi lòng yêu nước (Link: https://www.hotnew.vn/thai-bao-quan-nguoi-da-day-toi-long-yeu-nuoc/)
 62. Văn Thị Liệu: Cảm ơn cô – người truyền lửa cho học sinh chúng em! (Link: https://www.hotnew.vn/van-thi-lieu-cam-on-co-nguoi-truyen-lua-cho-hoc-sinh-chung-em/)
 63. Trần Bích Liễu: Nhớ chuyến đò xưa – Thương hoài bụi phấn (Link: https://www.hotnew.vn/tran-bich-lieu-nho-chuyen-do-xua-thuong-hoai-bui-phan/)
 64. Nguyễn Thị Trầm: Bỗng nhiên bị điếc! (Link: https://www.hotnew.vn/nguyen-thi-tram-bong-nhien-bi-diec/)
 65. Kim Lam A: ‘Tôi muốn được trở lại thời cấp 3 để được nói với thầy tôi hai tiếng cảm ơn và xin lỗi…’ (Link: https://www.hotnew.vn/kim-lam-a-toi-muon-duoc-tro-lai-thoi-cap-3-de-duoc-noi-voi-thay-toi-hai-tieng-cam-on-va-xin-loi/)
 66. Nguyễn Thị Thanh Thúy: Lời tri ân gửi cô (Link: https://www.hotnew.vn/nguyen-thi-thanh-thuy-loi-tri-an-gui-co/)
 67. Ngô Thị Ngọc Huyền: Thầy cô em (Link: https://www.hotnew.vn/ngo-thi-ngoc-huyen-thay-co-em/)
 68. Nguyễn Trung Tín: ‘Tôi muốn được cô Phương chủ nhiệm một lần nữa’ (Link: https://www.hotnew.vn/nguyen-trung-tin-toi-muon-duoc-co-phuong-chu-nhiem-mot-lan-nua/)
 69. Nguyễn Đức Nghị: ‘Lửa yêu thương cháy mãi trong tim học trò khiếm thị chúng em’ (Link: https://www.hotnew.vn/nguyen-duc-nghi-lua-yeu-thuong-chay-mai-trong-tim-hoc-tro-khiem-thi-chung-em/)
 70. Bùi Thị Hạnh Trang: Thầy chỉ là thầy thôi (Link: https://www.hotnew.vn/bui-thi-hanh-trang-thay-chi-la-thay-thoi/)
 71. Nguyễn Thị Ngọc Ánh: Cảm ơn cô vì tất cả (Link: https://www.hotnew.vn/nguyen-thi-ngoc-anh-cam-on-co-vi-tat-ca/)
 72. Nguyễn Duy Lộc: Lại một chuyến đò (Link: https://www.hotnew.vn/nguyen-duy-loc-lai-mot-chuyen-do/)
 73. Hồng Chiêu Phương: Những ký ức đầu đời, những ấn tượng sâu sắc về các cô giáo của tôi (Link: https://www.hotnew.vn/hong-chieu-phuong-nhung-ky-uc-dau-doi-nhung-an-tuong-sau-sac-ve-cac-co-giao-cua-toi/)
 74. Nguyễn Thị Thu Hiền: Người thầy của thời gian (Link: https://www.hotnew.vn/nguyen-thi-thu-hien-nguoi-thay-cua-thoi-gian/)
 75. Đặng Thị Huyền My: ‘Tháng 11, con gọi kí ức…về cùng gió’ (Link: https://www.hotnew.vn/dang-thi-huyen-my-thang-11-con-goi-ki-ucve-cung-gio/)
 76. Trần Thị Hoàng Yến: Cô Mai! (Link: https://www.hotnew.vn/tran-thi-hoang-yen-co-mai/)
 77. Nguyễn Trần Thảo Chi: ‘Con yêu bà- Cô giáo đầu tiên của con’ (Link: https://www.hotnew.vn/nguyen-tran-thao-chi-con-yeu-ba-co-giao-dau-tien-cua-con/)
 78. Dương Lê Lan Anh: Gửi người cha mà con không dám nhận (Link: https://www.hotnew.vn/duong-le-lan-anh-gui-nguoi-cha-ma-con-khong-dam-nhan/)
 79. Bùi Minh Phượng: ‘Hà Nội, một ngày thu phớt nắng mờ’ (Link: https://www.hotnew.vn/bui-minh-phuong-ha-noi-mot-ngay-thu-phot-nang-mo/)
 80. Nguyễn Thị Khôi với chùm bài dự thi: Viên phấn trắng – Với mái trường xưa – Ngày ấy đâu rồi (Link: https://www.hotnew.vn/nguyen-thi-khoi-voi-chum-bai-du-thi-vien-phan-trang-voi-mai-truong-xua-ngay-ay-dau-roi/)
 81. Nguyễn Thị Quỳnh Sâm: Vườn trường đầy hạ ngát xanh (Link: https://www.hotnew.vn/nguyen-thi-quynh-sam-vuon-truong-day-ha-ngat-xanh/)
 82. Đặng Thiên Thanh: Má tôi! (Link: https://www.hotnew.vn/dang-thien-thanh-ma-toi/)
 83. Hồ Bé Linh: Thầy ơi! Thầy còn nhớ con không? (Link: https://www.hotnew.vn/ho-be-linh-thay-oi-thay-con-nho-con-khong/)
 84. Hoa Thiều: Những lời chưa ngỏ (Link: https://www.hotnew.vn/hoa-thieu-nhung-loi-chua-ngo/)
 85. Nguyễn Thị Thủy Tiên: Tình thầy nơi giảng đường Đại học (Link: https://www.hotnew.vn/nguyen-thi-thuy-tien-tinh-thay-noi-giang-duong-dai-hoc/)
 86. Nguyễn Thị Hồng Diễm: Người thầy năm ấy… (Link: https://www.hotnew.vn/nguyen-thi-hong-diem-nguoi-thay-nam-ay/)
 87. Nguyễn Vũ Thiên Anh: Nhớ, nhớ rất nhiều (Link: https://www.hotnew.vn/nguyen-vu-thien-anh-nho-nho-rat-nhieu/)
 88. Cao Nguyễn Tài Tâm: Chuyện cánh thiệp ngày 20/11 (Link: https://www.hotnew.vn/cao-nguyen-tai-tam-chuyen-canh-thiep-ngay-20-11/)
 89. Ngô Thị Hồng: Cô Ngọc là người mẹ thứ hai của tôi (Link: https://www.hotnew.vn/ngo-thi-hong-co-ngoc-la-nguoi-me-thu-hai-cua-toi/)
 90. Vô Ưu: Bức thư màu hy vọng (Link: https://www.hotnew.vn/vo-uu-buc-thu-mau-hy-vong/)
 91. Lê Vũ Ngân Lam: Đò sẽ không thể sang sông nếu thiếu người chèo lái (Link: https://www.hotnew.vn/le-vu-ngan-lam-do-se-khong-the-sang-song-neu-thieu-nguoi-cheo-lai/)
 92. Ngô Thị Hồng: Nghề nhà giáo của mợ tôi (Link: https://www.hotnew.vn/ngo-thi-hong-nghe-nha-giao-cua-mo-toi/)
 93. Nguyễn Liên Quỳnh Trang: ‘Những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu’ (Link: https://www.hotnew.vn/nguyen-lien-quynh-trang-nhung-ki-niem-sau-sac-ve-thay-co-va-mai-truong-men-yeu/)
 94. Đoàn Khắc Tịnh: Lá thư gửi thầy (Link: https://www.hotnew.vn/doan-khac-tinh-la-thu-gui-thay/)
 95. Nguyễn Công Khương: ‘Không thầy đố mày làm nên’. (Link: https://www.hotnew.vn/nguyen-cong-khuong-khong-thay-do-may-lam-nen/)
 96. Phạm Nhí: Hơn cả một người thầy (Link: https://www.hotnew.vn/pham-nhi-hon-ca-mot-nguoi-thay/)
 97. Lê Đinh: Người anh cả! (Link: https://www.hotnew.vn/le-dinh-nguoi-anh-ca/)
 98. Trần Duy Đăng: Lá thư không bao giờ gửi (Link: https://www.hotnew.vn/tran-duy-dang-la-thu-khong-bao-gio-gui/)
 99. Thanh Ngọc: Ơn thầy! (Link: https://www.hotnew.vn/thanh-ngoc-on-thay/)
 100. Chu Thị Minh Thùy: Bàn tay cô giáo (Link: https://www.hotnew.vn/chu-thi-minh-thuy-ban-tay-co-giao/)
 101. Nguyễn Ba: Người cô năm ấy (Link: https://www.hotnew.vn/nguyen-ba-nguoi-co-nam-ay/)
 102. Lê Hồng Thảo Vy: Sự nghiệp trồng người – Cô luôn trăn trở. (Link: https://www.hotnew.vn/le-hong-thao-vy-su-nghiep-trong-nguoi-co-luon-tran-tro/)
 103. Nguyễn Tăng Minh Anh: Con lại nhớ thầy rồi! (Link: https://www.hotnew.vn/nguyen-tang-minh-anh-con-lai-nho-thay-roi/)
 104. Đào Thị Hiền: Có một người mẹ mang tên là Cô giáo (Link: https://www.hotnew.vn/dao-thi-hien-co-mot-nguoi-me-mang-ten-la-co-giao/)
 105. Nguyễn Quang Hợp: Ba năm gắn bó cô trò (Link: https://www.hotnew.vn/nguyen-quang-hop-ba-nam-gan-bo-co-tro/)
 106. Nguyễn Thị Vân: Muốn được về học lại với thầy một tiết (Link: https://www.hotnew.vn/nguyen-thi-van-muon-duoc-ve-hoc-lai-voi-thay-mot-tiet/)

Như đã thông báo từ đầu của cuộc thi, để đạt giải thưởng cao nhất, bài dự thi của các tác giả phải có Tổng số điểm cao nhất. Cụ thể: Tổng điểm bài viết = 70% điểm số từ Ban Giám Khảo + 30% điểm số do bình chọn.

Vòng bình chọn online sẽ diễn ra từ 9h ngày 5/12 đến 21h ngày 15/12/2018 với quy định bình chọn như:
– Mỗi thí sinh có bài dự thi vào vòng chung kết sẽ nhấn nút “Like” fanpage HOTNEW.VN (bắt buộc) và share link bài viết trên trang cá nhân. Bài viết chia sẻ gắn hastag: #Như_một_lời_tri_ân và #HotNew

 • Việc bình chọn (bằng cách nhấn like hoặc share) sẽ diễn ra ngay trên chính trang cá nhân của các bạn. Khi thời gian bình chọn kết thúc, các bạn chụp lại màn hình bình chọn để tính tổng like và lượt share gửi về cho Ban Tổ Chức cuộc thi thông qua email: nhumotloitrian@gmail.com hoặc hộp thư của Fanpage HOTNEW.VN.
 • Mỗi lượt share = 5 like.
 • Riêng những thí sinh đã nhiệt tình like & share bài trước khi có thông báo này có thể chụp hình ảnh gửi về để được ưu tiên điểm cộng bonus: từ 10 đến 20% trên Tổng số điểm bình chọn mới các bạn có được.

– Thời gian kiểm đếm và bắt đầu tính Tổng điểm bình chọn từ 21h ngày 15/12 đến 14h ngày 17/12/2018. Những thí sinh nào không gửi ảnh chụp màn hình bình chọn để tính tổng lượt Like & share thì điểm bình chọn sẽ là 0. Tương tự, những tác giả có bài dự thi nhưng không chia sẻ và kêu gọi bình chọn như quy định thì sẽ chỉ có 70% điểm số từ Ban Giám Khảo.

Chúc các bạn thành công và may mắn.

BAN TỔ CHỨC

Cuộc thi viết “NHƯ MỘT LỜI TRI ÂN”

admin
Bởi admin Tháng Mười Hai 5, 2018 01:54

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục